Fundació

Cultura, Educació i Creativació per a un món millor

Cultura, Educació i Creativació per un món millor

La Fundació METALQUIMIA, creada a Girona a  l’empara de l’empresa METALQUIMIA, SAU, va començar la seva activitat l'any 2015, amb l'objectiu de fomentar, promocionar, incentivar, patrocinar i realitzar accions que impulsin la creativitat i la innovació (Creativació) en els diferents àmbits de la societat (empresarial, social, cultural, científico-tecnològic o educatiu). 

Per aconseguir aquests objectius, la Fundació Metalquimia du a terme activitats pròpies i, a la vegada, dona suport a altres accions col·laborant amb entitats, institucions o persones, sempre tenint en compte l'establert pel Patronat.