Filtres i complements.

DYNAMIC INJECT CONTROL

Sistema automàtic per al control i l'autoregulació de la injecció

Característiques

Sistema automàtic de control i autoregulació de la injecció del producte "en continu" per a peces petites o "per lots" per a peces grans. 
El producte és acumulat en una tremuja amb cinta que el dosifica automàticament sobre una altra cinta de control contínua de pes dinàmic o intermitent per lots. Aquesta cinta captura el pes del producte a l'entrada de la injectora enviant les dades obtingudes a un PLC. Una altra cinta transfereix el producte a la injectora. 
A la sortida de la injectora, un sistema drena la salmorra i transfereix el producte a una altra cinta de control de pes dinàmic o per lots, que captura el pes del producte injectat a mesura que va sortint de la injectora. Les dades obtingudes són enviades al PLC per relacionar-los amb els pesos de l'entrada de la injectora i calcular així els respectius percentatges % d'injecció. El sistema es pot combinar amb taules vibratòries, el DRYBINDER o directament a línies de congelat o envasat (segons producte i client). 
Totes les cintes estan sincronitzades amb la velocitat de la injectora perquè hi hagi el mínim de pèrdua de temps. 
La línia està controlada per un programari desenvolupat per METALQUIMIA. El sistema permet ajustar automàticament els paràmetres de la injectora per mantenir constant el percentatge % d'injecció. Aquest ajust es realitza cada cert període de temps, a definir segons el producte. 

Característiques principals

  • Sistema controlat per controlador lògic programable (PLC). 
  • Programari de control de pes amb emmagatzematge dels percentatges d'injecció dels diferents productes. 
  • Pantalla tàctil de control. 
  • Registre dels kg / lots inicials i injectats i les correccions efectuades. 

Demaneu informació

Per a més informació sobre la capacitat de producció i les possibilitats tecnològiques, contacteu amb METALQUIMIA. Escriviu-nos a news@metalquimia.com o empleneu el formulari de contacte on-line

També us pot interessar

ROTARY FILTERS

Control automàtic del filtratge de tot tipus de salmorres

NEEDLECLEAN

Neteja i desinfecció automàtica d'agulles

BELT FILTER

Filtre de Banda: filtre automàtic autonetejador