LÍNIA BRINMIX

BRINMIX

Tecnologia de Mescla BRINMIX: òptima homogeneïtat, menys escuma

Característiques

Els sistemes de preparació de salmorra BRINMIX permeten la preparació ràpida, controlada i eficient de qualsevol tipus de salmorra o marinat.

Els diferents models de BRINMIX permeten la preparació de lots de 500, 1.000, 1.500, 2.000 i 2.500 litres respectivament, podent fabricar-se, sota comanda, models per a la preparació de lots de més grandària.

El seu ergonòmic sistema d'addició d'ingredients a través de tremuja amb venturi d'aspiració i una bomba de recirculació d'elevat cabal asseguren la creació d'una forta turbulència en el si del líquid que produeix la ràpida dissolució de la salmorra.

Opcionalment l'equip pot estar equipat amb un molí triturador MOLISTICK, element imprescindible per obtenir el màxim rendiment d'ingredients dispersos com ara carragenats.

Combinat amb tancs d'acumulació aïllats i / o refrigerats permet conformar plantes completes de preparació i acumulació de salmorra amb display de control opcional que permet controlar de forma gràfica el flux de salmorra entre els dipòsits i dels dipòsits cap a la injectora.

Característiques principals

  • Tremuja de càrrega cònica amb reixa de seguretat per impedir el pas d'elements estranys que, opcionalment, pot equipar-se amb un innovador sistema de tancament automàtic de la vàlvula d'entrada d'ingredients al quedar la tremuja buida, minimitzant així la formació d'escuma.
  • Tanc de preparació cilíndric amb tapa i suport per a MOLISTICK opcional i fons embotit.
  • Camisa de refrigeració aïllada opcional amb control automàtic de temperatura connectable a circuit de refrigeració de la planta o a grup de fred opcional.
  • Sistema opcional de vàlvules automàtiques per a la distribució de la salmorra cap a la injectora, dipòsits d'acumulació addicionals o a qualsevol altre punt necessari de la línia de producció.
  • Display tàctil opcional amb control de temperatura, temps de barreja i comptador de litres per a l'aigua de preparació, amb control gràfic de fluxos de salmorra entre tancs i cap a la injectora i gestor de manteniment integrat.
  • Màxima facilitat de neteja i desinfecció amb connexions de tipus sanitari en tots els elements i filtres CIP opcionals per a la neteja dels tancs.

El sistema es pot subministrar amb una unitat de refrigeració model BRINTHERM, quan sigui necessari, per refredar l'aigua d'entrada a la unitat Brinmix i així evitar la introducció de gel en el dipòsit per refredar / mantenir la temperatura desitjada de la salmorra. També es pot subministrar la unitat BRINTHERM per baixar i mantenir la temperatura de la salmorra en la unitat Brinmix, o en els tancs d'acumulació segons la configuració de la instal·lació, a fi de poder subministrar la salmorra a la temperatura desitjada, ja sigui al filtre de la injectora o a qualsevol altre punt necessari de la línia de producció.

Demaneu informació

Per a més informació sobre la capacitat de producció i les possibilitats tecnològiques, contacteu amb METALQUIMIA. Escriviu-nos a news@metalquimia.com o empleneu el formulari de contacte on-line

Els models (característiques estàndard)

Capacitat
BRINMIX 500 500 litres
BRINMIX 1000 1000 litres
BRINMIX 1500 1500 litres
BRINMIX 2000 2000 litres
BRINMIX 2500 2500 litres

També us pot interessar

ACCUMULATION TANKS

Acumulació de salmorres ja preparades i manteniment en òptimes condicions

BRINTHERM

Unitat de refredament, control i manteniment de temperatura de salmorres

ROTARY FILTERS

Control automàtic del filtratge de tot tipus de salmorres