Embotició

TWINVAC CLASSIC

Producte final de millor qualitat, amb excel·lent textura, sense bosses d'aire i sense riscos de contaminació

TWINVAC PC CLASSIC

Especial per a línies d'embotició de petita i mitjana grandària

Més informació

TWINVAC HP CLASSIC

Embotició de forma contínua i al buit

Més informació